Konversi farad ke kilofarad (F ke kF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • kilofarad [kF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • kilofarad [kF]

Farad ke Kilofarad (F ke kF)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan kilofarad, 1 farad setara dengan 0.001 kilofarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Kilofarad (Simbol atau Singkatan: kF)

Kilofarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Kilofarad disingkat atau disimbolkan dengan kF. Nilai dari 1 kilofarad setara dengan 1000 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 kilofarad setara dengan 1000 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 kilofarad sama dengan 1,000 farad

1 kilofarad sama dengan 1e-15 exafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-12 petafarad

1 kilofarad sama dengan 1e-9 terafarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 gigafarad

1 kilofarad sama dengan 0.001 megafarad

1 kilofarad sama dengan 10 hektofarad

1 kilofarad sama dengan 100 dekafarad

1 kilofarad sama dengan 10,000 desifarad

1 kilofarad sama dengan 100,000 centifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000 milifarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000 mikrofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000 nanofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 pikofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 femtofarad

1 kilofarad sama dengan 1e+21 attofarad

1 kilofarad sama dengan 1,000 coulomb/volt

1 kilofarad sama dengan 0.000001 abfarad

1 kilofarad sama dengan 0.000001 EMU of capacitance

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 statfarad

1 kilofarad sama dengan 898,760,000,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke Kilofarad (F ke kF):

Tabel Konversi Farad ke Kilofarad (F ke kF)

farad (F) kilofarad (kF)
0.01 F 0.00001 kF
0.1 F 0.0001 kF
1 F 0.001 kF
2 F 0.002 kF
3 F 0.003 kF
4 F 0.004 kF
5 F 0.005 kF
6 F 0.006 kF
7 F 0.007 kF
8 F 0.008 kF
9 F 0.009 kF
10 F 0.01 kF
20 F 0.02 kF
25 F 0.025 kF
50 F 0.05 kF
75 F 0.075 kF
100 F 0.1 kF
250 F 0.25 kF
500 F 0.5 kF
750 F 0.75 kF
1,000 F 1 kF
100,000 F 100 kF
1,000,000,000 F 1,000,000 kF
1,000,000,000,000 F 1,000,000,000 kF

Tabel Konversi Kilofarad ke Farad (kF ke F)

kilofarad (kF) farad (F)
0.01 kF 10 F
0.1 kF 100 F
1 kF 1,000 F
2 kF 2,000 F
3 kF 3,000 F
4 kF 4,000 F
5 kF 5,000 F
6 kF 6,000 F
7 kF 7,000 F
8 kF 8,000 F
9 kF 9,000 F
10 kF 10,000 F
20 kF 20,000 F
25 kF 25,000 F
50 kF 50,000 F
75 kF 75,000 F
100 kF 100,000 F
250 kF 250,000 F
500 kF 500,000 F
750 kF 750,000 F
1,000 kF 1,000,000 F
100,000 kF 100,000,000 F
1,000,000,000 kF 1,000,000,000,000 F
1,000,000,000,000 kF 1,000,000,000,000,000 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke Kilofarad (F ke kF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke kilofarad (25 F ke kF).
  2. 1 farad setara dengan 0.001 kilofarad (1 F setara dengan 0.001 kF).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 0.001 kilofarad (kF).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 0.025 kilofarad (25 F setara dengan 0.025 kF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸