Konversi farad ke dekafarad (F ke daF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • dekafarad [daF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • dekafarad [daF]

Farad ke Dekafarad (F ke daF)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan dekafarad, 1 farad setara dengan 0.1 dekafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Dekafarad (Simbol atau Singkatan: daF)

Dekafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Dekafarad disingkat atau disimbolkan dengan daF. Nilai dari 1 dekafarad setara dengan 10 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 dekafarad setara dengan 10 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 dekafarad sama dengan 10 farad

1 dekafarad sama dengan 1e-17 exafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-14 petafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-11 terafarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 gigafarad

1 dekafarad sama dengan 0.00001 megafarad

1 dekafarad sama dengan 0.01 kilofarad

1 dekafarad sama dengan 0.1 hektofarad

1 dekafarad sama dengan 100 desifarad

1 dekafarad sama dengan 1,000 centifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000 milifarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000 mikrofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000 nanofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000 pikofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 femtofarad

1 dekafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 dekafarad sama dengan 10 coulomb/volt

1 dekafarad sama dengan 1e-8 abfarad

1 dekafarad sama dengan 1e-8 EMU of capacitance

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 statfarad

1 dekafarad sama dengan 8,987,600,000,000 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke Dekafarad (F ke daF):

Tabel Konversi Farad ke Dekafarad (F ke daF)

farad (F) dekafarad (daF)
0.01 F 0.001 daF
0.1 F 0.01 daF
1 F 0.1 daF
2 F 0.2 daF
3 F 0.3 daF
4 F 0.4 daF
5 F 0.5 daF
6 F 0.6 daF
7 F 0.7 daF
8 F 0.8 daF
9 F 0.9 daF
10 F 1 daF
20 F 2 daF
25 F 2.5 daF
50 F 5 daF
75 F 7.5 daF
100 F 10 daF
250 F 25 daF
500 F 50 daF
750 F 75 daF
1,000 F 100 daF
100,000 F 10,000 daF
1,000,000,000 F 100,000,000 daF
1,000,000,000,000 F 100,000,000,000 daF

Tabel Konversi Dekafarad ke Farad (daF ke F)

dekafarad (daF) farad (F)
0.01 daF 0.1 F
0.1 daF 1 F
1 daF 10 F
2 daF 20 F
3 daF 30 F
4 daF 40 F
5 daF 50 F
6 daF 60 F
7 daF 70 F
8 daF 80 F
9 daF 90 F
10 daF 100 F
20 daF 200 F
25 daF 250 F
50 daF 500 F
75 daF 750 F
100 daF 1,000 F
250 daF 2,500 F
500 daF 5,000 F
750 daF 7,500 F
1,000 daF 10,000 F
100,000 daF 1,000,000 F
1,000,000,000 daF 10,000,000,000 F
1,000,000,000,000 daF 10,000,000,000,000 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke Dekafarad (F ke daF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke dekafarad (25 F ke daF).
  2. 1 farad setara dengan 0.1 dekafarad (1 F setara dengan 0.1 daF).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 0.1 dekafarad (daF).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 2.5 dekafarad (25 F setara dengan 2.5 daF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸