Konversi farad ke exafarad (F ke EF)

Konversi Banyak Sekaligus (Batch Convert)
  • farad [F]
  • exafarad [EF]
Copy
_
Copy
  • farad [F]
  • exafarad [EF]

Farad ke Exafarad (F ke EF)

Farad (Simbol atau Singkatan: F)

Farad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Farad disingkat atau disimbolkan dengan F. Nilai dari 1 farad setara dengan 1 farad. Dalam hubungannya dengan exafarad, 1 farad setara dengan 1e-18 exafarad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 farad sama dengan 1e-18 exafarad

1 farad sama dengan 1e-15 petafarad

1 farad sama dengan 1e-12 terafarad

1 farad sama dengan 1e-9 gigafarad

1 farad sama dengan 0.000001 megafarad

1 farad sama dengan 0.001 kilofarad

1 farad sama dengan 0.01 hektofarad

1 farad sama dengan 0.1 dekafarad

1 farad sama dengan 10 desifarad

1 farad sama dengan 100 centifarad

1 farad sama dengan 1,000 milifarad

1 farad sama dengan 1,000,000 mikrofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000 nanofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000 pikofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000 femtofarad

1 farad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 attofarad

1 farad sama dengan 1 coulomb/volt

1 farad sama dengan 1e-9 abfarad

1 farad sama dengan 1e-9 EMU of capacitance

1 farad sama dengan 898,760,000,000 statfarad

1 farad sama dengan 898,760,000,000 ESU of capacitance

Exafarad (Simbol atau Singkatan: EF)

Exafarad adalah suatu satuan dari besaran kapasitansi. Exafarad disingkat atau disimbolkan dengan EF. Nilai dari 1 exafarad setara dengan 1000000000000000000 farad. Dalam hubungannya dengan farad, 1 exafarad setara dengan 1000000000000000000 farad.

Hubungan dengan satuan lainnya

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 farad

1 exafarad sama dengan 1,000 petafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000 terafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 gigafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000 megafarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000 kilofarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000 hektofarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000 dekafarad

1 exafarad sama dengan 10,000,000,000,000,000,000 desifarad

1 exafarad sama dengan 100,000,000,000,000,000,000 centifarad

1 exafarad sama dengan 1e+21 milifarad

1 exafarad sama dengan 1e+24 mikrofarad

1 exafarad sama dengan 1e+27 nanofarad

1 exafarad sama dengan 1e+30 pikofarad

1 exafarad sama dengan 1e+33 femtofarad

1 exafarad sama dengan 1e+36 attofarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000,000,000,000 coulomb/volt

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 abfarad

1 exafarad sama dengan 1,000,000,000 EMU of capacitance

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 statfarad

1 exafarad sama dengan 8.9876e+29 ESU of capacitance

Cara Konversi Farad ke Exafarad (F ke EF):

Tabel Konversi Farad ke Exafarad (F ke EF)

farad (F) exafarad (EF)
0.01 F 1e-20 EF
0.1 F 1e-19 EF
1 F 1e-18 EF
2 F 2e-18 EF
3 F 3e-18 EF
4 F 4e-18 EF
5 F 5e-18 EF
6 F 6e-18 EF
7 F 7e-18 EF
8 F 8e-18 EF
9 F 9e-18 EF
10 F 1e-17 EF
20 F 2e-17 EF
25 F 2.5e-17 EF
50 F 5e-17 EF
75 F 7.5e-17 EF
100 F 1e-16 EF
250 F 2.5e-16 EF
500 F 5e-16 EF
750 F 7.5e-16 EF
1,000 F 1e-15 EF
100,000 F 1e-13 EF
1,000,000,000 F 1e-9 EF
1,000,000,000,000 F 0.000001 EF

Tabel Konversi Exafarad ke Farad (EF ke F)

exafarad (EF) farad (F)
0.01 EF 10,000,000,000,000,000 F
0.1 EF 100,000,000,000,000,000 F
1 EF 1,000,000,000,000,000,000 F
2 EF 2,000,000,000,000,000,000 F
3 EF 3,000,000,000,000,000,000 F
4 EF 4,000,000,000,000,000,000 F
5 EF 5,000,000,000,000,000,000 F
6 EF 6,000,000,000,000,000,000 F
7 EF 7,000,000,000,000,000,000 F
8 EF 8,000,000,000,000,000,000 F
9 EF 9,000,000,000,000,000,000 F
10 EF 10,000,000,000,000,000,000 F
20 EF 20,000,000,000,000,000,000 F
25 EF 25,000,000,000,000,000,000 F
50 EF 50,000,000,000,000,000,000 F
75 EF 75,000,000,000,000,000,000 F
100 EF 100,000,000,000,000,000,000 F
250 EF 250,000,000,000,000,000,000 F
500 EF 500,000,000,000,000,000,000 F
750 EF 750,000,000,000,000,000,000 F
1,000 EF 1e+21 F
100,000 EF 1e+23 F
1,000,000,000 EF 1e+27 F
1,000,000,000,000 EF 1e+30 F

Langkah-langkah Konversi Farad ke Exafarad (F ke EF)

  1. Contoh Soal: Konversi 25 farad ke exafarad (25 F ke EF).
  2. 1 farad setara dengan 1e-18 exafarad (1 F setara dengan 1e-18 EF).
  3. 25 farad (F) setara dengan 25 dikalikan dengan 1e-18 exafarad (EF).
  4. Diperoleh 25 farad setara dengan 2.5e-17 exafarad (25 F setara dengan 2.5e-17 EF).
▸▸
ForEach.id
Bahasa | English
▸▸